List of Fellows

The list below is for the first 5 batches only. The number of Ramalingaswami fellows have grown rapidly. Dr. Meenakshi Munshi, DBT has a more current list. In case you want your name added, please drop a comment below.

 1. Agam Prasad Singh
 2. Ajay Jain
 3. Ajay Kumar Yadav
 4. Amit Asthana
 5. Amit Awasthi
 6. Amit Dutt
 7. Amit Kumar Mishra
 8. Amit Kumar Pandey
 9. Amitava Sengupta
 10. Ananda Kumar Sarkar
 11. Arnab Mukhopadhyay
 12. Ashok Kumar Patel
 13. Ashutosh Kumar
 14. Budhi Sagar Tiwari
 15. Chetana Schidanandan
 16. Debabani Ganguly
 17. Deepak Gaur
 18. Deepak Kumar Sharma
 19. Dinesh A. Nagegowda
 20. Durba Sengupta
 21. Everette Jacob Remington Nelson
 22. Girdhari Lal
 23. Girsih Mishra
 24. Gobardhan Das
 25. Kailash Chand Pandey
 26. Kumaravelu Jagavelu
 27. M Rajkumar
 28. Mahesh Sankaran
 29. Malali Gowda
 30. Manas Kumar Santra
 31. Manidipa Banerjee
 32. Mirajul Hoque Kazi
 33. Mohit Prasad
 34. Mojibur Rohman Khan
 35. Muzamil Ahmad
 36. Nihar Ranjan Nayak
 37. Palok Arich
 38. Pankaj Taneja
 39. Paramananda Saikia
 40. Prafullakumar Tailor
 41. Prasad Koka
 42. R. Mahalakshmi
 43. Raja Biswas
 44. Rajavashist Tripathi
 45. Rajeeb Swain
 46. Rajnikant Dixit
 47. Ramanathan Natesh
 48. Ramandeep Singh
 49. Ramkumar Sambasivan
 50. Ranjit Kumar Giri
 51. Rituparna Sinha Roya
 52. Rudresh Acharya
 53. Rupak Datta
 54. Rupesh Dash
 55. Sahadev Shankarappa: sahadevs@icloud.com
 56. Sai Sathish Ramamurthy
 57. Saikat Chakrabarti
 58. Sanjay K. Banerjee
 59. Sanjay Kumar
 60. Senjuti Sinharoy
 61. Senthil Kumar Venugopal
 62. Senthilkumar Rajagopal
 63. Shaida Andrabi
 64. Shashi Kumar
 65. Shrikant R. Bharadwaj
 66. Shweta Twagi
 67. Soumya Sinha Roya
 68. Sriappareddy Ramlampudi
 69. Srinivasa Gopalan Sampathkumar
 70. Subha Srinivasan
 71. Sucheta Tripathy
 72. Sumana Chakravarty
 73. Swasti Raychoudhuri
 74. Tushar Kant Beuria
 75. Udupi A. Ramagopal
 76. Undurti N. Das
 77. Vainav Patel
 78. Vishwesha Guttal
 79. Venkateswarlu Panchagnula
 80. Zahoor Ahmad Parry
Advertisements